บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท ไทย เมคคาทรอนิกส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ ออกแบบและสร้างเครื่องจักรช่วยในการผลิตในงานอุตสาหกรรม เพื่อความแม่นยำ ลดเวลา ลดต้นทุน ลดแรงงาน เพิ่มความปลอดภัย ให้กับการผลิต ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบออโตเมชั่นใช้PLCในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร ระบบการทำงานของ Robot ในงานเชื่อมแขนกล งาน Spot งาน Packing ระบบลำเลียงในแนวราบและแนวดิ่ง งานโครงสร้าง งานไซโล หรืองานที่เป็นเครื่องเฉพาะ ไม่มีการผลิตเป็นเครื่องเฉพาะทาง เราออกแบบและสร้างให้คุณได้ตามหลักวิศวกรรม