เชื่อมประกอบงาน SUS

เชื่อมประกอบโครงสร้าง

เชื่อมประกอบไซโล 50 ตัน

เชื่อมโต๊ะเครื่องจักร