เครื่องล้าง

เครื่องกลึงแกน Rotor พัดลม

เครื่องกัดใบพัดปั้มน้ำ

เครื่องดัดคอยของระบบแอร์